SL EN
Evropski sklad za regionalni razvoj
Evropski socialni sklad
Slovenski podjetniški sklad
Ministerstvo za gosopodarski razvoj in tehnologijo
Ministerstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Erasmus EU
Evropska unija
Evropski kmetijski sklad

RAZVOJNI PROJEKTI

humanitarno, prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki si v Pomurju že od leta 2003 prizadeva za povezovanje in uresničevanje potreb ranljivih družbenih skupin

PROJEKTI V IZVAJANJU


Področje Projekt
Starejši in medgeneracijsko sodelovanje Mostovi - Gradimo mostove za socialno vključenost ranljivih skupin
LAS Goričko

Izobraževanje odraslih  in mednarodno povezovanje
EU country - Približevanje evropske razsežnosti oddaljenim podeželskim območjem
Erasmus+
 


ZAKLJUČENI PROJEKTI

Kategorija Podkategorija Projekt
Turizem

ECooL-Tour
Aktiviranje naravnih in kulturnih potencialov območja za oblikovanje avtentičnega turističnega produkta s trajnostnim skupnim upravljanjem.


Razvoj turizma na eko socialni kmetiji Korenika
Socialno podjetništvo
Profesionalizacija NVO GoPro
Profesionalizacija storitev v mozaiku nevladnih organizacij

Socialna aktivacija Skupaj do inkluzivne družbe
Mrežni pristop k opolnomočenju ciljnih skupin in približevanju na trg dela skozi kratke programe socialne akctivacije v Podravski in Pomurski regiji.

Razvoj socialnega podjetništva Inovalca
Spodbujanje novih oblik podjetništva s krepitvijo inovativne rabe lokalnih virov


SOCPOD
Uporaba lokalnih virov za razvoj socialnega podjetništva


BILLARD
Usposabljanja invalidov za dela na področju ohranjanja in kreativne uporabe kulturne dediščine.


BIONET
Mreža oko socialnih kmetij.


Usposabljanja za delo v socialni ekologiji nove poti do socialne vključenosti
Starejši in medgeneracijsko sodelovanje

Sožitje generacij
Krepitev medgeneracijskega sodelovanja na območju LAS Goričko


Mozaik inovativnih storitev za celostno oskrbo in pomoč starejšim ter drugim ranljivim skupinam
Krožno gospodarstvo

Multi kulti za boljši jutri


Z revitalizacijo pohištva do družbenih učinkov