SL EN
Evropski sklad za regionalni razvoj
Evropski socialni sklad
Slovenski podjetniški sklad
Ministerstvo za gosopodarski razvoj in tehnologijo
Ministerstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Erasmus EU
Evropska unija
Evropski kmetijski sklad

SOCIAL ACTIVATION

humanitarian, voluntary, independent and non-profit association, which has been working in Pomurje since 2003 to connect and meet the needs of vulnerable social groups.

Social activation, work integration and social entrepreneurship development, job training and employment programs, permanent employment programs

Social Activation is a project of the Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities, co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Social Fund. The aim of the program is to promote the social inclusion and employment opportunities of participants by strengthening their social, work, and functional skills. With our help, we motivate participants to tackle the external and internal barriers that prevent them from entering or re-entering the labor market for the first time, and consequently lead to social exclusion and poverty.

The target groups are persons who are beneficiaries of social assistance, persons registered in the register of unemployed persons or registered in the register of persons temporarily unemployable, and inactive persons with complex social problems. There are five social activation programs in the 2019-2022 project period, involving 15 people in one group. The program is implemented simultaneously in three different locations (Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona), i.e. in three different groups.

Trudimo se, da bi znotraj predpisanega programa vsak udeleženec našel kaj zase, zato vsebino sproti prilagajamo potrebam udeležencev posamezne skupine. V ta namen uporabljamo različne oblike dela – vodene pogovore, delavnice, socialne igre, predavanja, predstavitve in delo v manjših skupinah ali dvojicah. Velikokrat pridejo k nam ljudje, ki se znajdejo v življenju na razpotju in iščejo nove poti. Zato je pomembno, da jim znamo prisluhniti in jim ne vsiljujemo svojih rešitev. Na nas pa je, da jim pokažemo, da trenutni zastoj ponuja samo novo izkušnjo za rast in da so najpomembnejši viri moči v njih samih.

Program socialne aktivacije traja za udeležence 6 mesecev, vsebinsko pa je razdeljen na tri dele. Prvi del je namenjen delavnicam za osebnostno rast in krepitvi samopodobe ter psihofizičnega zdravja. Drugi del se nanaša na znanja in informacije, ki so neposredno povezane s trgom dela. Del programa je tudi delovno usposabljanje, ki ga udeleženci nekaj več kot dva meseca preživijo v konkretnem delovnem okolju pri enem izmed lokalnih delodajalcev. Lahko pa delovni proces in nastajanje novega izdelka ali produkta spoznavajo tudi znotraj delovno-učnega projekta, ki ga vodijo mentorji socialne aktivacije. Usposabljanje se velikokrat izteče v bolj stabilne oblike zaposlitve (učne delavnice, javna dela) ali v redno zaposlitev. Tretji del pa je usmerjen bolj v mehke veščine in komunikacijske spretnosti, ki so ključne za vzpostavljanje in gradnjo odnosov, pridobivanje prepoznavnosti in ustvarjanje priložnosti za napredek. Ker so v program vključeni ljudje različnih profilov, socialnega ozadja in porekla (priseljenci, Romi, neromi, starejši, mladi brez izkušenj), je že sam po sebi dobra vaja za razvijanje spoštljive in strpne komunikacije. V Mozaiku imamo vzpostavljeno mrežo lokalnih deležnikov, s katerimi pri izvedbi programa socialne aktivacije dobro sodelujemo, od delodajalcev do zdravstvenih in izobraževalnih ustanov. V veliko pomoč so nam tudi socialnovarstveni programi znotraj društva, ki omogočajo konkretno pomoč v primeru eksistencialnih stisk, ter eko-socialna kmetija Korenika, ki nudi vzpodbudno delovno okolje za ljudi, ki potrebujejo bolj počasen in prilagojen prehod na trg dela.


Zavedamo se, da z vsakim človekom pride druga življenjska zgodba in da je prav vsaka unikatna. Pristop k vodenju skupine temelji zato na spoštovanju do integritete in dostojanstva posameznika in je tako primeren tudi za najranljivejše posameznike. Naše načelo je, da mora po zaključenem programu vsak udeleženec oditi s toplim občutkom, da je bil del skupnosti, kjer je bil sprejet prav tak, kakršen je. Predvsem pa, da odide dovolj opolnomočen, da se poda na pot svojih zaposlitvenih in poklicnih želja. Toliko bolj zato, ker ta pot že sama po sebi zahteva od človeka veliko fleksibilnosti in odprtosti za spremembe zaradi hitro spreminjajočega se sveta.


SA Murska Sobota

Program SA v Murski Soboti izvajamo na lokaciji v centru mesta, zato lahko fizično obiščemo tudi vse inštitucije (knjižnico, galerijo, muzej, spominska obeležja), ki skrbijo za identiteto naše pokrajine. Tudi identiteta je del naših pogovorov, saj se naziv programa glasi Inkluzivna družba za vse. Istočasno lahko poskrbimo tudi za naše psihofizično počutje. S pridom pa izkoriščamo tudi dejstvo, da se v prostorih, kjer je naša učilnica, nahaja tudi mizarska delavnica. Delo z naravnimi materiali, kot je les, ni samo poučno, pač pa tudi sproščujoče in prijetno.

Naše sodelovanje z lokalnimi deležniki je pandemija covida-19 žal okrnila, ne pa tudi naše povezanosti znotraj skupine, saj smo začeli izvajati delavnice preko spleta. Pri tem smo se mimogrede naučili tudi dveh pomembnih življenjskih lekcij – da so hudi časi manj hudi, če smo pripravljeni sprejeti realnost in se prilagoditi spremembam, ter da so bremena zmeraj lažja, če jih z nekom delimo

Izjava udeleženke iz 1. skupine SA MS

»Zame je bil program socialne aktivacije koristen, ker sem dobila priložnost za delovno usposabljanje na delovnem mestu, za katerega sem ugotovila, da me zelo zanima in ga zato želim opravljati tudi vprihodnje. Najbolj pa mi je bilo všeč, da ni bilo nobenih razlik med Romi in neromi ter da smo se medsabo vsi dobro razumeli.« (Mojca, Murska Sobota)

Izjava udeleženca iz 2. skupine SA MS

»Veliko sem odnesel iz tega programa. Bilo je veliko poučnih vsebin, mentorja sta bila zelo dobra moderatorja, ki sta znala povezati posamezne vsebine in tudi nas udeležence med sabo, da smo na koncu postali prijatelji.«(David, Murska Sobota)

Športni duh v aktivnem telesu - zdravje je naše največje bogastvo

Razvijanje ročnih spretnosti skozi kreativne delavnice

Natalija Ropoša, Srce

Športni duh v aktivnem telesu - zdravje je naše največ je bogastvo

SA Radgona

V programu socialne aktivacije Gornja Radgona vsakdo od nas predstavlja pomemben košček v mozaiku življenjske motivacije in socialne aktivacije. Vsak od nas soustvarja, tvori in povezuje pisano celoto, znotraj katere se vsi učimo o sebi, drugih in o svetu okoli nas. Srce, ki ga vsakič znova postavimo med nas, je simbol za samospoštovanje in spoštovanje, kajti le tako lahko gradimo stabilne temelje duševnega zdravja, ki je predpogoj za razvoj lastnega potenciala in potenciala skupnosti oz. družbe kot celote, sposobne socialnega in delovnega vključevanja slehernega od nas.

Izolacijo in prekinitev programa zaradi covida-19 smo sprejeli kot priložnost za poglobljeno raziskovanje sebe, še tesnejše povezovanje in konstruktivno iskanje dolgoročnih rešitev za vsakega posameznika

zjava udeleženke iz 1. skupine SA GR

"V programu smo dobili veliko novih izkušenj, nova prijateljstva in kar je najpomembnejše, iskali smo nove priložnosti. Pred programom si niti predstavljati nisem znala, kaj vse je mogoče in sem skoraj že obupala, sedaj pa se znova borim za službo, ki si jo tako zelo želim. Imeti službo je zelo pomembno za celo življenje. Ne veš, kaj je mogoče, dokler ne poskusiš in nisi pripravljen tudi sam za to veliko narediti. Dobili smo tudi veliko pomoči." (Barbara Horvat)

Izjava udeleženke iz 2. skupine SA GR

»Povezanost. Srce nas povezuje v skupini, da smo vsi eno in držimo skupaj v dobrem in slabem. Pot nas vodi do srca.« (Natalija Ropoša, avtorica slike Srce, glej zgoraj)

Delavnica krepitev rocnih spretnosti za izboljsanje kompetenc

SA Lendava

Verjamemo v naše udeležence in spoštujemo njihove individualne karakteristike, zato jim želimo biti opora pri doseganju njihovih želja. Timskega duha in zaupanje krepimo preko kulinaričnih delavnic ter delavnic ročnih spretnosti, kjer udeleženci radi delijo svoje znanje. Del delavnic na temo psihofizične kondicije izvedemo tudi zunaj, v stiku z naravo. Delavnice osebnostne rasti, znotraj katerih delimo medsebojne izkušnje in se bodrimo, pa se velikokrat nadaljujejo tudi ob druženju pri kavi, kjer se sprostimo in tudi pošalimo.

Zaradi situacije s covidom-19 smo morali naša druženja preseliti na splet, kjer smo se srečevali virtualno, preko zoom aplikacije. Pri tem je bilo treba veliko potrpežljivosti, ker je bilo na začetku nekaj strahu pred računalniško tehnologijo. Sedaj smo ponosni nase, saj vemo, da nam je z vztrajnostjo uspelo in smo ohranili duha povezanosti.

"Pri samem izvajanju programa sem spoznal tudi gospe Gordano in Judito ter vzpostavil veliko novih znanstev. Z vsemi smo se zelo hitro spoprijateljili. Gordani in Juditi gre zahvala za zelo dobro vodenje skozi naša srečanja, hkrati pa sta mi tudi omogočili delo v Domu starejših v Lendavi. Delo v Domu mi je bilo zelo všeč. Zelo hitro sem se vključil v ekipo in si tudi sam pridobil nove prijatelje. Z veseljem bi z delom, ki sem ga v Domu opravljal, tudi nadaljeval. V Domu mi je pri mojih zdravstvenih težavah pomagalo tudi osebje, moje težave z nogo so odpravili v zelo kratkem času. (Milan, Dolnja Bistrica)."