SL EN
Evropski sklad za regionalni razvoj
Evropski socialni sklad
Slovenski podjetniški sklad
Ministerstvo za gosopodarski razvoj in tehnologijo
Ministerstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Erasmus EU
Evropska unija
Evropski kmetijski sklad

Medgeneracijski center Štorklja prepoznan kot navdihujoč projekt na podeželju

V izbor na evropski ravni Slovenija pošilja osem navdihujočih podeželskih projektov, eden od teh je nastal na Goričkem.

Na Goričkem je nastala uspešna zgodba medgeneracijskega sodelovanja - Center Štorklja, ki je umeščen na območju Eko socialne kmetije Korenika. S projektom so sodelovali na Natečaju »Rural Inspiration Awards« (Nagrade za navdihujoče podeželske projekte) in bili izbrani med osem najboljših v državi.

Podajajo se v nadaljnji izbor na evropskem nivoju.

Projekt pomembna nadgradnja vsega, kar že obstaja

Korenika predstavlja razvojno jedro Goričkega, kjer se zaposlujejo osebe iz ranljivih skupin in mladi, obenem pa se zagotavlja socialno vključevanje najranljivejših, ravno zato je po besedah pristojnih ta projekt pomembna nadgradnja vsega, kar že obstaja. Projekt mladim in starejšim omogoča inovativno zgodbo socialnega vključevanja ter krepi potencial, ki ga mladim nudi podeželje. Poleg tega mladim omogoča pridobitev tradicionalnih veščin, starejšim možnost za druženje ter pridobitev digitalnih kompetenc, nenazadnje pa predstavlja vstopno točko za zaposlitev ali podjetništvo na podeželju.

V sklopu tega je bila omogočena vzpostavitev dnevnega centra za starejše, kar bo zagotovilo nova delovna mesta za mlade.


V sklopu projekta prenovili kmečko hišo


Kmečka hiša, ki se je tekom projekta prenovila, stoji na območju Korenike, ki že več kot petnajst let zagotavlja možnosti za zaposlovanje in socialno vključevanje najranljivejših skupin na podeželju.

Društvo Mozaik, katerega predsednica je Lili Miloševič pa izvaja socialno varstvene programe, programe socialne aktivacije in projekte, ki prispevajo k razvoju trajnih oblik zaposlovanja. Dom starejših Rakičan poleg institucionalnega varstva zagotavlja pomoč na domu. Tako je bilo sestavljeno projektno partnerstvo.
Ciljajo na vzpostavitev medgeneracijskega centra

S projektom želijo zagotoviti infrastrukturne pogoje za vzpostavitev medgeneracijskega centra s prostori za druženje in prosti čas ter dnevno varstvo starejših z izvedbo investicije, razviti in izvajati široko paleto storitev medgeneracijskega centra za druženje in prosti čas ter dnevno oskrbo starejših - s pridobivanjem potreb prebivalstva, razvojem programa delovanja in pilotnim preizkušanjem, razviti inovativno, trajnostno partnerstvo institucij in posameznikov – s povezovanjem, z izvajanjem predstavitev in individualnih svetovanj na terenu ter informirati lokalne skupnosti in potencialne uporabnike storitev ter promovirati nove storitve.