Evropski sklad za regionalni razvoj
Evropski socialni sklad
Slovenski podjetniški sklad
Ministerstvo za gosopodarski razvoj in tehnologijo
Ministerstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

NOVICE

humanitarno, prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki si v Pomurju že od leta 2003 prizadeva za povezovanje in uresničevanje potreb ranljivih družbenih skupin

SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI

Tradicionalne obrti

V soboto, 15. decembra 2018 od 10.00 do 14.00, bo v medgeneracijskem središču MENSANA v Murski Soboti potekal dogodek »TRA...

Program VGC Štorklja

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

SOCIALNA AKTIVACIJA

SOCIALNO PODJETNIŠTVO

PROJEKTI

Medgeneracijski cent...


V izbor na evropski ravni Slovenija pošilja osem navdihujoč...