SL EN
Evropski sklad za regionalni razvoj
Evropski socialni sklad
Slovenski podjetniški sklad
Ministerstvo za gosopodarski razvoj in tehnologijo
Ministerstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Erasmus EU
Evropska unija
Evropski kmetijski sklad

Posvet mostovi

Društvo Mozaik kot eden glavnih akterjev na področju socialnih inovacij v Pomurju organizira posvet z namenom pregleda obstoječih možnosti socialnega in invalidskega varstva na območju LAS Goričko. Dogodek, ki se odvija v okviru projekta Mostovi, bo potekal v petek, 10. februarja 2023, na Socialni kmetiji Korenika v Šalovcih. Posvet je namenjen predvsem predstavnikom lokalnih skupnosti, razvojnih organizacij, nevladnih organizacij, društev ter vsem akterjem, ki sodelujejo v zagotavljanju podpore ranljivim skupinam. Na posvetu bodo sodelovali predstavniki Društva Mozaik, Centra za socialno delo Pomurje, Doma starejših Rakičan, Zdravstvenega doma Murska Sobota, Karitasa župnije Markovci in programa Starejši za starejše DU Šalovci.

 

Mozaik, društvo za socialno vključenost, v petek, 10. februarja 2023 ob 11.00, na Socialni kmetiji Korenika v Šalovcih organizira posvet s predstavitvijo programov socialnega in invalidskega varstva na območju LAS Goričko. Pogovor bo tekel o potrebah ranljivih skupin na področju socialnih storitev, krepitvi medgeneracijskega povezovanja različnih ranljivih skupin ter o sodelovanju ključnih akterjev pri zagotavljanju socialnih storitev v lokalnem okolju.


Na posvetu bodo sodelovali predstavniki ključnih organizacij: Edith Žižek Sapač (Zdravstveni dom Murska Sobota), Sabina Celec (Center za socialno delo Pomurje, enota Murska Sobota), Dina Božanić (Dom starejših Rakičan), Sonja Šavel (Pomoč na vratih, Društvo Mozaik), Jožica Časar (Karitas župnije Markovci) in Marija Kerčmar (Starejši za starejše DU Šalovci). Pogovor bo vodila predsednica Društva Mozaik, Lili Miloševič.


Glavni cilj posveta je vzpostaviti sodelovanje med akterji, ki delujejo na področju socialnega in invalidskega varstva, kvalitetno informirati o programih in aktivnostih za ranljive ciljne skupine ter tako prispevati k izboljšanju njihovega vsesplošnega položaja. V okviru vzpostavljene mreže se bodo iskale inovativne rešitve izvajanja socialnovarstvenih storitev za tista področja, ki niso pokrita z obstoječimi mehanizmi oskrbe in pomoči ranljivim skupinam, upoštevajoč vedno večje probleme s katerimi se srečujejo uporabniki. Za ta namen bo v nadaljevanju projekta društvo Mozaik s sodelujočimi organizacijami izvedlo različne aktivnosti in delavnice.


Projekt Gradimo mostove za socialno vključenost ranljivih skupin poteka v okviru Strategije lokalnega razvoja LAS Goričko 2020. V mrežnem partnerstvu z organizacijami, ki na podlagi dolgoletnih izkušenj zelo dobro poznajo probleme in izzive s starejšimi in drugimi ciljnimi skupinami pri delu na terenu, bodo poskrbeli, da bodo nove storitve zrcalile potrebe ciljnih skupin na terenu in bodo dopolnjevale storitve javnega sektorja, katerega delo je zaradi vedno večjih potreb uporabnikov in njihovih pričakovanj oz. kakovosti in obsega ponudbe zelo oteženo. Poleg organizatorja posveta društva Mozaik projektno partnerstvo sestavljajo še RIS Dvorec Rakičan, Pribinovina d.o.o., Bluecam studio in Prekmurska godba Bakovci.