Mozaik logo

Socialnovarstveni programi

ZAVETIŠČE ZA BREZDOMNE OSEBE

V društvu Mozaik že od leta 2006 izvajamo socialno varstveni-program Zavetišče za brezdomne osebe. Program je namenjen osebam, ki so zaradi različnih okoliščin ostale brez doma in je usmerjen v reševanje brezdomske problematike na področju Pomurja. Poleg osnovnih pogojev kot so streha nad glavo, hrana in oblačila, našim uporabnikom nudimo tudi psihosocialno podporo. Zavetišče za brezdomne se nahaja na Tomšičevi ulici 16 v Murski Soboti in nudi program nastanitve t.i. nizko pražni program za 15 oseb.  V zavetišču izvajamo aktivnosti, v katere se vključujejo uporabniki glede na lastne sposobnosti in želje in si prizadevajo za ponovno vključitev na trg dela ali zgolj ureditev akutne socialne-ekonomske situacije. Izvajamo tudi nadaljevalni program bivalne skupnosti na lokaciji v Lemerju, kamor vključujemo uporabnike, ki so napredovali v psiho-socialnem okvirju, hkrati pa samostojno niso zmožni rešiti bivanjske stiske. V bivalni skupnosti je prostora za 7 oseb, ki jim zagotavljamo oskrbo po potrebi.

Zavetišče za brezdomne osebe
Tomšičeva ul. 16
9000 Murska Sobota
E-mail: zavetisce.ms@siol.net
Tel: 0599 32 520
Kontaktna oseba: Polonca Felicijan

Program je sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s strani lokalnih skupnosti in participacije uporabnikov. V aktivnosti programa se poleg zaposlenih strokovnih in laičnih delavcev vključujejo tudi prostovoljci.

TERENSKO DELO

Terensko delo s potencialnimi brezdomnimi osebami in zagovorništvo izvajamo že tretje leto. Gre za preventivni program koordinacije in podpore, katerega cilj je, da potencialni brezdomni obdržijo bivališče. Bistvena prednost terenskega dela za uporabnike je v tem, da se izvaja v okolju, kjer živijo. Ta pristop omogoča vključitev velikega števila uporabnikov, neposredno na terenu in v tistem trenutku, ko pomoč potrebujejo. Na ta način dosegamo tudi skupino uporabnikov, ki ni v stiku z drugimi ustanovami oz. programi pomoči. Gre za edini tovrstni program v Pomurju, ki s širokim spektrom socialnovarstvenih storitev pomaga eni izmed socialno najbolj ogroženih skupin prebivalstva.

E-mail: pomocnavratih@gmail.com, tel.: 070336663, kontaktna oseba: Martina Balažic.

Program je sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in s strani lokalnih skupnosti.  V aktivnosti programa se poleg zaposlenih strokovnih in laičnih delavcev vključujejo tudi prostovoljci.

ZA BOLJŠI JUTRI Z DEMENCO

Za boljši jutri z demenco je nov socialnovarstveni program, ki ga izvajamo v društvu Mozaik. Namenjen je osebam z demenco in njihovim svojcem ter izgrajevanju podpornega okolja. Osnovni cilj programa je nuditi pomoč in podporo osebam z demenco, da le te čim dlje kvalitetno živijo v domačem okolju ter nuditi pomoč in podporo svojcem, ki doma skrbijo za starejšo osebo z demenco. Osebam z demenco nudimo različne delavnice ohranjanja kognitivnih spretnosti, vzdrževanja telesne kondicije, kreativne, razvedrilne, kulinarične in glasbene delavnice ter delavnice medgeneracijskega druženja. Svojcem nudimo individualno delo, skupinske delavnice in skupino za samopomoč. Delo s svojci je namenjeno boljšemu prepoznavanju in razumevanju bolezni, lažjemu premagovanju vsakodnevnih težav in dvigu kvalitete družinskega življenja. Program nudi pridobivanje strokovne podpore in krepitev socialne mreže. Izvajamo ga v vrtovih in prostorih za medgeneracijsko druženje na Eko-socialni kmetiji Korenika v Šalovcih in je za udeležence brezplačen.

KONTAKT: E-mail: drustvomozaik@gmail.com
GSM: 070 892 379

Program je sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in s strani lokalnih skupnosti. V aktivnosti programa se vključujejo tudi prostovoljci.

 

Večgeneracijski center Štorklja

OBVESTILO

VGC Štorklja, Eko-socialna kmetija Korenika, Šalovci, vas obvešča, da so zaradi izvajanja preventivnih ukrepov za preprečevanje okužbe s koronavirusom in omejevanju širjenja, odpovedane vse delavnice in aktivnosti. Uporabnikom smo na voljo od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 na telefonski številki 070892379 ali 051628224 in preko e-pošte: vgcgoricko@gmail.com ali tamara.skraban@gmail.com Vsak dan smo vam na voljo tudi preko facebook strani Večgeneracijskega centra Pomurje. O ponovnem pričetku delovanja in izvajanja aktivnosti vas bomo pravočasno obvestili. Obvestilo velja do preklica.

Hvala za razumevanje in ostanite zdravi!

V letu 2017 smo v partnerstvu s Slovensko filantropijo - Hišo sadeži družbe Murska Sobota, Mladinskim svetom Ljutomer in Zavodom Vitica iz Gornje Radgone začeli z izvajanjem programa Večgeneracijskega centra Pomurje (v nadaljevanju VGC). V okviru programa naše aktivnosti usmerjamo pretežno na področje Goričkega.

VGC predstavlja varen, prijeten in dostopen prostor zbiranja ljudi v lokalnem okolju. Njegov namen je druženje, ohranjanje in širjenje socialne mreže ter zadovoljevanja potreb ljudi vseh starosti. Dejavnosti VGC so preventivne narave, namenjene so socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin, opolnomočenju in preprečevanju zdrsa v socialno izključenost. Izvajamo številne dejavnosti, s poudarkom na socialnem vključevanju, izobraževanju, medkulturnem in medgeneracijskem povezovanju. Projekt VGC Pomurje pomeni velik doprinos k dvigu kvalitete življenja ljudi  ter razvoju celotnega Pomurja.

Izvajamo:

  • delavnice za aktivno preživljanje prostega časa v naravi, na kmetiji
  • ustvarjalne in kreativne delavnice
  • delavnice za brezposelne
  • delavnice in druge aktivnosti za pridobivanje različnih kompetenc (starševskih, zdravstvenih, socialnih, finančnih, …)
  • kulinarične, vrtnarske in zeliščarske delavnice
  • delavnice z živalmi na kmetiji
  • medgeneracijske dejavnosti in delavnice

Vse aktivnosti se tri krat na teden odvijajo v VGC Štorklja, na lokaciji eko-socialne kmetije Korenika v Šalovcih 86. Delavnice so za vse udeležence brezplačne. Program mesečnih aktivnosti si lahko ogledate na https://www.facebook.com/VGCPomurja/.
Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 ter lokalne skupnosti.

KONTAKT: E-mail: vgcgoricko@gmail.com
GSM: 070 892 379 (Tamara Škraban)

 

Kontakt

Naziv:

MOZAIK, društvo za socialno vključenost so.p.

Naslov:

Ulica arhitekta Novaka 9

Poštna št. in pošta:

9000 Murska Sobota

Telefonska številka

02 526 16 90

E-naslov

info@mozaik-drustvo.si

Spletna stran

www.mozaik-drustvo.si

ID-št. za DDV ali davčna številka:

SI13610481

Matična številka:

1393952

Številka transakcijskega računa:

SI56 0234 0025 3672 649

Transakcijski račun je odprt pri banki:

NLB d.d., podružnica Murska Sobota

Ime in priimek odgovorne osebe:

Ines Kranjec