Mozaik logo

Socialno-varstveni programi

ZAVETIŠČE ZA BREZDOMNE OSEBE

V društvu Mozaik že od leta 2006 izvajamo socialno varstveni-program Zavetišče za brezdomne osebe. Program je namenjen osebam, ki so zaradi različnih okoliščin ostale brez doma in je usmerjen v reševanje brezdomske problematike na področju Pomurja. Poleg osnovnih pogojev kot so streha nad glavo, hrana in oblačila, našim uporabnikom nudimo tudi psihosocialno podporo. Zavetišče za brezdomne se nahaja na Tomšičevi ulici 16 v Murski Soboti in nudi program nastanitve t.i. nizko pražni program za 15 oseb.  V zavetišču izvajamo aktivnosti, v katere se vključujejo uporabniki glede na lastne sposobnosti in želje in si prizadevajo za ponovno vključitev na trg dela ali zgolj ureditev akutne socialne-ekonomske situacije. Izvajamo tudi nadaljevalni program bivalne skupnosti na lokaciji v Lemerju, kamor vključujemo uporabnike, ki so napredovali v psiho-socialnem okvirju, hkrati pa samostojno niso zmožni rešiti bivanjske stiske. V bivalni skupnosti je prostora za 7 oseb, ki jim zagotavljamo oskrbo po potrebi.

TERENSKO DELO

Terensko delo s potencialnimi brezdomnimi osebami in zagovorništvo izvajamo že tretje leto. Gre za preventivni program koordinacije in podpore, katerega cilj je, da potencialni brezdomni obdržijo bivališče. Bistvena prednost terenskega dela za uporabnike je v tem, da se izvaja v okolju, kjer živijo. Ta pristop omogoča vključitev velikega števila uporabnikov, neposredno na terenu in v tistem trenutku, ko pomoč potrebujejo. Na ta način dosegamo tudi skupino uporabnikov, ki ni v stiku z drugimi ustanovami oz. programi pomoči. Gre za edini tovrstni program v Pomurju, ki s širokim spektrom socialnovarstvenih storitev pomaga eni izmed socialno najbolj ogroženih skupin prebivalstva.

Oba programa sta sofinancirana s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s strani lokalnih skupnosti in participacije uporabnikov. V obeh programih se v delo poleg strokovnega delavca vključujejo tudi laični delavci in prostovoljci.

Zavetišče za brezdomne osebe
Tomšičeva ul. 16
9000 Murska Sobota
E-mail: zavetisce.msiol.net
Tel: 0599 32 520
Kontaktna oseba: Polonca Felicijan

 

Kontakt

Naziv:

MOZAIK, društvo za socialno vključenost so.p.

Naslov:

Ulica arhitekta Novaka 9

Poštna št. in pošta:

9000 Murska Sobota

Telefonska številka

02 526 16 90

E-naslov

info@mozaik-drustvo.si

Spletna stran

www.mozaik-drustvo.si

ID-št. za DDV ali davčna številka:

SI13610481

Matična številka:

1393952

Številka transakcijskega računa:

SI56 0234 0025 3672 649

Transakcijski račun je odprt pri banki:

NLB d.d., podružnica Murska Sobota

Ime in priimek odgovorne osebe:

Ines Kranjec